Wat zijn databases in app-ontwikkeling?

16 May, 2023
Lotte & Asrul Ash, Content Writer

Get the latest updates about our blog posts.

Subscribe so you don’t miss out!

Volg Lizard Global op Facebook, Instagram, en LinkedIn.

De technische engineering van geavanceerde digitale oplossingen vormt een kernactiviteit binnen Lizard Global. En hoewel velen van jullie bekend zijn met de basisprincipes van app-ontwikkeling, is het altijd een goed moment om meer te leren. Deze blog duikt dieper in de wereld van databases in applicatieontwikkeling om je een kijkje te geven achter de schermen van onze app-ontwikkelaars bij Lizard Global.

Wat is een database?

Een database is een gestructureerde en georganiseerde verzameling van gegevens. Het belangrijkste doel van een database is het efficiënt ordenen en beheren van grote hoeveelheden informatie en deze op verschillende manieren toegankelijk maken voor gebruikers. In het geval van app-ontwikkeling zorgen databases ervoor dat alle gegevens van die app, inclusief de code, gebruikersgegevens en nog veel meer, veilig op één plek worden opgeslagen.
Bij Lizard Global gebruiken we MongoDB als een van onze databases in het app-ontwikkelingsproces. MongoDB is echter geen gewone database, het is een databaseserver, die bestaat uit een enkele server die meerdere databases bevat, zoals een database voor databases. MongoDB is wat we een niet-relationele NoSQL-database noemen. SQL staat voor Structured Query Language. Een querytaal zoals SQL is een soort programmeertaal die gemaakt is om het ophalen van specifieke informatie uit een database te vergemakkelijken. NoSQL staat voor "niet alleen SQL". Een NoSQL-database is ontworpen om ongestructureerde en onvoorspelbare gegevens te verwerken. De interne structuur is niet opgebouwd uit tabellen zoals bij relationele databases, maar maakt eerder gebruik van documenten, sleutelwaarden, grafieken of opslag in brede kolommen. De gegevens in een database zoals MongoDB of Firestore worden niet opgeslagen in een typisch gestructureerd SQL-formaat, waardoor ze beter geschikt zijn voor het verwerken van grote datasets en een hogere schaalbaarheid bieden dan SQL-databases. Naast noSQL zijn er nog vele andere soorten databases. Hier zijn enkele voorbeelden:

Gecentraliseerde database

Een gecentraliseerde database slaat informatie op één centrale locatie op. Gebruikers van elke locatie hebben eenvoudig toegang tot deze gegevens. Authenticatie Procedures zorgen ervoor dat alleen gevalideerde gebruikers toegang hebben tot de opgeslagen informatie. Op deze manier zijn gebruikers er zeker van dat de gegevens die in de database zijn opgeslagen, beveiligd zijn.

Gedistribueerde database

In tegenstelling tot gecentraliseerde databases, slaan gedistribueerde databases informatie op verschillende locaties op. Gegevens worden niet op één centrale plaats opgeslagen, maar verspreid over meerdere locaties die onderling verbonden zijn door middel van communicatieverbindingen. Gedistribueerde databases kunnen worden onderverdeeld in twee subtypes: homogene DDB en heterogene DDB. Databases met dezelfde onderliggende hardware, die draaien op hetzelfde besturingssysteem en dezelfde procedures zijn homogeen. Databases die op verschillende besturingssystemen draaien en verschillende soorten hardware hebben, zijn heterogeen.

Relationele database

SQL is een voorbeeld van een relationele database, wat betekent dat gegevens worden opgeslagen in de vorm van rijen en kolommen, die samen een gecategoriseerde tabel of relatie vormen. De relationele database gebruikt SQL voor de opslag, het onderhoud en het beheer van gegevens. Elke database krijgt een sleutel die gegevens identificeert en onderscheidt van andere datasets.

Cloud database

Cloud computing wordt steeds populairder, omdat het mensen een efficiënte en veilige manier biedt om op afstand te werken. Een cloud database is een online opslageenheid voor gegevens waarmee gebruikers hun documenten in de 'cloud' kunnen opslaan. Dit betekent dat hun gegevens niet gebonden zijn aan een specifiek apparaat of machine en gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke locatie met een internetverbinding. Een cloud database is geoptimaliseerd voor een geïntegreerde werkomgeving en biedt een hoge schaalbaarheid en beschikbaarheid op aanvraag.


Onze tools: Cloud Firestore

Bij Lizard Global werken we met verschillende tools en diensten om onze ontwikkelprocessen te optimaliseren. Cloud Firestore is een van deze tools en draait op flexibele, schaalbare en hiërarchische datastructuren. Cloud Firestore is een NoSQL-database voor documenten waarmee gebruikers eenvoudig en op grote schaal gegevens voor mobiele en webapplicaties kunnen opslaan, openen, synchroniseren en opvragen. Firestore slaat zijn gegevens typisch op als documenten en verzamelingen. Deze documenten zijn vaak verbonden met sub-verzamelingen, die op hun beurt weer andere documenten bevatten, die zelf ook documenten bevatten enzovoort. Firestore is een schaalbare, cloud gebaseerde, NoSQL database die ook live synchronisatie en offline ondersteuning biedt voor mobiele en web ontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen mobiele en webapplicaties bouwen en toegang krijgen tot hun gegevens, zelfs zonder internetverbinding. Hierdoor vormt Cloud Firestore een serverloze oplossing die is ontworpen om ontwikkelaars vrijheid en flexibiliteit te bieden.

Hulp nodig?

Bij Lizard Global houden we van alles wat met techniek te maken heeft en we delen onze passie en kennis graag met jou. Zelfs complexe onderwerpen met betrekking tot software engineering en technische specificaties zijn het delen waard, omdat we geloven dat transparantie de sleutel is. Ben je nieuwsgierig naar ons ontwikkelingsproces en de tools en technologieën die we dagelijks gebruiken? Aarzel dan niet om ons te bellen of een bericht achter te laten met je vragen of een verzoek voor een blog onderwerp. We vertellen je er graag alles over.

Frequently asked questions

English
English
Nederlands

01

What is a database?

A database is a structured and organized collection of data. The main purpose of a database is to efficiently order and manage large amounts of information and make it accessible to users in various ways.

02

What is a centralized database?

A centralized database stores information in one single centralized location. Users from any location can easily access this data. Authentication procedures make sure that only validated users can access the stored information.

03

What is a distributed database?

Distributed databases store information in different locations, distributed among multiple locations that are interconnected by means of communication links. Distributed databases can be categorized into two sub-types: homogeneous DDB and heterogeneous DDB.

04

What is a relational database?

Data is stored in the form of rows and columns, which together form a categorized table or relation. Each database obtains a key that identifies data and differentiates it from other datasets.

05

What is a cloud database?

A cloud database is an online storage unit for data that allows users to store their documents in the ‘cloud’. This means that their data isn’t bound to a specific device or machine, and is easily accessed from any location with an internet connection.

An image of markus at the blog page

Hey there, can I help you?

Did you like the blog above, but do you still have some questions about the subject or related topics? No issue! You can easily contact one of our Lizard specialists on these specific topics, and they gladly tell you more about it. This way, you’ll never leave with uncertainties.

MARKUS MONNIKENDAM

Global Commercial Director | markus@lizard.global | +60 18 35 65 702

Similar Articles