Design Thinking: Van Empathie tot Eindproduct

07 Jan, 2021
Lotte, Digital Content Specialist

Get the latest updates about our blog posts.

Subscribe so you don’t miss out!

Volg Lizard Global op Facebook, Instagram en LinkedIn.


Design thinking is een centraal thema in verschillende van onze blogs en verdient een plek in de schijnwerpers. Hoewel we vaak over Design Thinking praten, hebben we nooit echt de kans gehad om in detail te treden, inclusief waarom design thinking de basis moet vormen van al je bedrijfsprocessen. Deze blog heeft als doel alle nog resterende vragen die je hebt over design thinking te beantwoorden, wat het precies is en hoe je het toepast op je bedrijfsprocessen.

Wat is design thinking?

Design thinking is een ideologie en een proces van creatieve innovatie dat de hoofdfocus legt op de eindgebruiker en de manier waarop zij de interactie met een product of dienst ervaren. Deze manier van denken is zeer mensgericht, en alle beslissingen en acties zijn gericht op het begrijpen van de denkwijzen van de eindgebruiker, om zo het best mogelijke eindproduct te leveren.

"Design Thinking is een mensgerichte benadering van innovatie die put uit de gereedschapskist van de ontwerper om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor business cases te integreren." - Tim Brown, CEO van IDEO

Hoewel Tim Brown het concept in eerste instantie op ontwerpers richtte, is design thinking niet exclusief gericht op ontwerpprocessen in het bijzonder. Omdat design thinking betrokken is bij alle aspecten van softwareontwikkeling, moet iedereen die bij deze processen betrokken is, zijn manier van denken en methodologieën oriënteren op de ervaring van de gebruiker. In het proces van design thinking moet je in staat zijn om achter de muren van technische specificaties en beperkingen te kijken, en in het hoofd van de eindgebruiker. Wat wil/behoeft de eindgebruiker? Wat is hun ideale visie op dit product?


Als design thinker moet je je focus verleggen van het project zelf naar het doelpubliek van je product, en een groot gevoel van empathie en begrip hebben voor het individuele brein. Het is design zoals we allemaal kennen, maar met een vleugje van je niet-cognitieve vaardigheden om je in het proces te ondersteunen. Het creëren van klantpersona's om je doelgroepsegmenten te identificeren en beter te begrijpen is een typisch voorbeeld van een design thinking-praktijk. De focus verschuift naar de eindgebruiker van je product, in plaats van het product zelf. Want alleen door precies te begrijpen wie je doelgroep is en wat zij nodig hebben om hun gebruikerservaring te optimaliseren, kun je een product creëren dat al je gebruikers tevreden stelt.


Klantgerichte benadering, empathie en intuïtie

Het succes van je eindproduct is afhankelijk van de mate waarin je product is afgestemd op de behoeften van de mensen die het gaan gebruiken. Alle stappen binnen het proces van softwareontwikkeling worden uitgevoerd vanuit het perspectief van de klant, in plaats vanuit het perspectief van het bedrijf. Om te kunnen denken zoals je doelgroep, heb je een speciaal recept van empathie en intuïtie nodig. Empathie is cruciaal voor het begrijpen van de eindgebruiker en het materialiseren van hun behoeften in een strak ontwerp en bevredigende gebruikerservaring. Daarnaast is intuïtie essentieel om de gaten op te vullen die overblijven na de input van je doelgroep. Deze intuïtie is gebaseerd op je ervaring met soortgelijke projecten in het verleden, je kennis over (ontwerp)praktijken en hun potentieel, en je eigen vermogen om waardevolle input te leveren, nauw aansluitend bij de visie van de eindgebruiker.

Design Thinking, Agile & Lean

Design thinking heeft een nauwe connectie met Agile methodologieën en Lean Startup, aangezien al deze definities zich richten op het oplossen van de problemen waar eindgebruikers mee te maken krijgen bij interactie met een product of dienst. De combinatie van Agile methodologieën, een Lean mindset en een design thinking-benadering resulteert in een softwareontwikkelingsproces waarin de eindgebruiker elke stap van de weg nauw betrokken is. Lean Startup & Agile methodologieën zijn iteratieve cycli van productontwikkeling en test/feedbackfases. Tijdens deze iteratieve cycli worden gebruikers continu gestimuleerd om het product uit te proberen en feedback te geven voor verbeteringen. Het is belangrijk dat design thinking verweven is in elke stap van de Lean Startup en Agile methodologieën, aangezien de behoeften van de eindgebruiker kunnen veranderen naarmate het product wordt gecreëerd en verbeterd. Om een product te leveren dat perfect is afgestemd op het eindprobleem, is het essentieel om nauw contact te houden met je eindgebruikers en continu met hen mee te leven.

Het toepassen van een mensgerichte benadering op het ontwikkelingsproces helpt bedrijven niet alleen om wendbaarder en flexibeler te worden, het vermindert ook sterk de tijd die verspild wordt aan het ontwikkelen van producten die niet meer in lijn zijn met de behoeften van de eindgebruikers. Bij Lizard Global geloven we dat een mensgerichte benadering de kracht heeft om al onze processen te stroomlijnen, evenals de communicatie met de klanten. Door de eindgebruiker ons focuspunt te maken, kunnen we digitale oplossingen creëren die echt perfect zijn afgestemd op het oplossen van de problemen en behoeften van de gebruiker op een flexibele en schaalbare manier.

De vijf fasen in het design thinking-proces

De vijf fasen die betrokken zijn bij het proces van design thinking vormen een cruciaal kader van proberen en valideren. Dat kader biedt uiteindelijk het hele team dat betrokken is bij het proces van productontwikkeling voldoende informatie om de juiste oplossing te kiezen en een levensvatbaar eindproduct voor de eindgebruiker te creëren, met succes concurrerend met en voorblijvend op mogelijke concurrenten. Belangrijk om in gedachten te houden is dat de afzonderlijke stadia van het design thinking-proces niet gebonden zijn aan een specifieke volgorde. Ze zijn verweven met andere fasen en worden iteratief herhaald. Dit is geen stap-voor-stap handleiding die je volgt om een eindfase te bereiken. In plaats daarvan moeten de fasen worden gezien als verschillende elementen die bijdragen aan het proces van een project, in plaats van als leidraad.

Fase 1: Empathiseren & begrijpen

De eerste fase omvat een proces van empathiseren, waarin een ontwerper bekend raakt met de doelgroep en markt. Deze fase is misschien wel de meest essentiële fase, aangezien deze de fundamenten van het eindproduct bouwt. Deze fase is ook het meest mensgericht, aangezien deze zich volledig richt op de eindgebruiker, wie ze zijn, hun behoeften en hun problemen. Dit moment van, laten we het brainstormen noemen, draait om de kernvaardigheid van empathie oefenen in design thinking: interviewen. Je hebt een gedefinieerde lijst met mensgerichte vragen nodig voor je doelgroep, om hun exacte behoeften en wensen te omvatten. Voorbeelden van vragen zoals deze zijn:

 • Welk probleem proberen we op te lossen en is het echt een probleem voor u?
 • Waarom heeft u deze app nodig en hoe zou u deze gebruiken?
 • Welk tastbaar voordeel ontvangt u van de app?
 • Naast een paar basis hoofdfuncties, zijn er functies die u zich voorstelt in de toekomst toe te voegen?
 • Hoe verwacht u dat uw doelgroep zich binnen de app zal gedragen?

Deze voorbeeldvragen zijn volledig gericht op de ervaring van de eindgebruiker van het product. Alleen als duidelijk is waarom en hoe het product door uw doelgroep zal worden gebruikt, kunt u beginnen met het formuleren van passende oplossingen.

Fase 2: Marktonderzoek

De tweede fase is de definitiefase, waarin je alle informatie die je in de eerste fase hebt verzameld organiseert en conceptualiseert. Je wilt het probleem vinden en definiëren, zodat je kunt beginnen met het creëren van innovatieve probleemoplossende oplossingen. Naast de informatie die je hebt verzameld op basis van de behoeften van je doelgroep, is het ook essentieel om naar je concurrenten te kijken in de vorm van uitgebreid marktonderzoek. Het is één ding om een app te maken die past bij de wensen van je eindgebruikers, het is iets anders om het te laten opvallen van bestaande concurrenten en het specialer en interessanter te maken dan wat er al op de markt is.

Fase 3: Ideeën, ideeën, ideeën

In de derde fase van het bedenken van ideeën, is het aan jou om oplossingen te bedenken op basis van je eigen intuïtie, ervaring en vaardigheden. Het is de fase van het invullen van de gaten die zijn achtergelaten na het verzamelen van input van de doelmarkt. Als je op de goede weg bent, heb je een duidelijk beeld van wat je maakt, voor wie en hoe je het gaat maken. Het is nu aan jou om al die informatie samen te voegen en een concreet stap-voor-stap proces te formuleren richting je eindproduct. Tijdens deze fase worden alle taken geprioriteerd en geordend op de backlog. Dit helpt om design thinking te koppelen aan het agile ontwikkelingsproces. Een handig hulpmiddel om te gebruiken tijdens de ideatiefase is de User Story Map, die de reis van de gebruiker en de interactie met het product vastlegt. Naast het creëren van een beter begrip van de gebruikerservaring, zorgt het er ook voor dat het ontwikkelingsteam op dezelfde lijn zit tijdens het ontwikkelingsproces, vanaf het begin tot de iteratieve implementatie van nieuwe releases.


Fase 4: Terugschalen naar een MVP

De vierde fase gaat helemaal over prototyping. Met andere woorden, je creëert een afgeslankte versie van je eindproduct voor je publiek om uit te proberen. Tegen deze tijd zou je een duidelijk beeld moeten hebben van hoe je wilt dat het product eruitziet en hoe het moet functioneren, op basis van de input van je eindgebruikers en je eigen intuïtieve toevoegingen en aanpassingen. Een hoogwaardige en interactieve prototype moet op zo'n manier functioneren dat het je doelgroep de kans geeft om het uit te proberen alsof het het daadwerkelijke afgewerkte product is.

"Prototypes vertragen ons om ons te versnellen. Door de tijd te nemen om onze ideeën te prototypen, vermijden we kostbare fouten zoals te complex worden te vroeg en te lang vasthouden aan een zwak idee." - Tim Brown

Omdat een prototype vaak bestaat uit een set niet-interactieve mock-ups of een klikbare demo, geeft het eindgebruikers niet de volledige mogelijkheid om met de applicatie te interageren en is daarom beperkt in het geven van levensvatbare feedback. Om de klant een realistischer testproduct te bieden, implementeren we een MVP, of een minimaal levensvatbaar product. Een minimaal levensvatbaar product is een product dat net genoeg functies heeft om zijn vroege gebruikers tevreden te stellen om levensvatbare feedback te ontvangen voor toekomstige ontwikkelingsimplementaties. De essentie van een MVP is de levering van een product met alleen de meest essentiële functies. Omdat door het afschalen van je product tot een minimale set functies, je niet alleen tijd en moeite bespaart, je zorgt er ook voor dat het product continu is afgestemd op de behoeften van de eindgebruiker. Werken naar een MVP past perfect binnen de mindset van Lean Startup en Agile methodologieën, aangezien prototyping en werken naar een MVP van iteratieve aard zijn, en zijn gericht op continue cycli van feedback en verbetering voordat de ontwikkeling van een product wordt afgerond.

Kortom, een MVP kan typisch worden beschreven als:

 • Een kaal, functionerend en marktklaar product dat het kernprobleem van zijn eindgebruikers aanpakt
 • Een methode om levensvatbare gebruikersfeedback te verkrijgen met zo min mogelijk moeite
 • Een methode die een grotere groep gebruikers aanspreekt, waardoor meer waardevolle en realistische feedback wordt verkregen dan met een prototype

Fase 5: Iteratief testen

In de laatste fase, de iteratieve testfase, lever je de MVP en laat je je doelgroep een testrit maken. Om levensvatbare en nuttige gebruikersfeedback te ontvangen, heb je een gedefinieerde lijst met vragen nodig die je beantwoord wilt hebben, gericht op de functionaliteiten van je prototype en hoe gebruikers deze functionaliteiten ervaren. Net als bij het hele concept van Agile en design thinking, is prototyping geen lineair proces. Integendeel, jij en je eindgebruikers zullen waarschijnlijk continu nieuwe versies van het product testen en meerdere functies uitproberen.


Zelfs na het definiëren en conceptualiseren van een passende oplossing, is er altijd ruimte voor verbetering. Een product bouwen en design thinking gebruiken is een constant proces van iteratieve verbeteringen en verbeteringen, zoals het aanpassen van het ontwerp, het toevoegen van nieuwe sleutelfuncties of het verbeteren van reeds bestaande functies om ze krachtiger te maken en meer in lijn met de behoeften van je eindgebruikers. Zodra je de validatie van je gebruikers hebt voor de bestaande functies, kun je investeren in complexere en geavanceerdere technologieën, zonder het risico te lopen opnieuw te moeten beginnen als je gebruikers het niet leuk vinden. In het geval van design thinking, maar ook groeihacking en andere agile bedrijfsstrategieën, is falen eigenlijk een goede zaak - maar met design thinking en agile processen kun je sneller leren van falen en vaak voordat een productfunctie volledig op de markt wordt gebracht.


Dit is precies waarom deze continue verbeteringscyclus zo belangrijk is. Niet alleen creëer je een nauwkeuriger beeld van het ideale eindproduct, je verhoogt ook het niveau van empathie en begrip met je eindgebruiker terwijl je door deze hele testfase gaat. Elk obstakel binnen deze fasen leert je meer over hoe de eindgebruiker denkt, en vice versa. En dat is precies wat je nastreeft binnen het proces van design thinking.


Design thinking bij Lizard Global

Lizard Global is wat ze een "Lean Startup" noemen die de filosofie van design thinking implementeert door middel van Agile methodologieën, wat betekent dat al onze processen zijn gericht op het creëren van waarde voor onze klanten en eindgebruikers. Onze manier van werken bestaat uit twee kernonderdelen: het eindgebruikersprobleem en de eindgebruikersoplossing. Design thinking is de drijvende kracht achter het definiëren van het eindgebruikersprobleem en de oplossing. Zoals we in deze blog hebben uitgelegd, voordat we een passende oplossing kunnen definiëren, moeten we het probleem volledig begrijpen. En om het probleem volledig te begrijpen, moeten we ons inleven in onze eindgebruikers. Het proces van het definiëren van het eindgebruikersprobleem bestaat daarom uit drie delen: empathiseren door middel van een mensgerichte aanpak, het probleem definiëren op basis van de informatie die we hebben verzameld over de gebruikers en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, en ten slotte de definitie van een op maat gemaakte oplossing.Wanneer we met succes de fase van het definiëren van het eindgebruikersprobleem met de methodologie van design thinking hebben doorlopen, beginnen we met de ontwikkeling van onze gedefinieerde oplossing. We doen dit door middel van Agile Scrum Sprints, die bestaan uit iteratieve cycli van ontwikkelen, implementeren, testen en verbeteren. We bouwen een MVP, bieden mogelijkheden om ons product uit te proberen, analyseren de feedback van onze eindgebruikers en verbeteren het product waar nodig. Elke Sprint is gebaseerd op dat iteratieve en Agile proces naar een perfect eindproduct.


Terwijl we het product ontwikkelen, gebruiken we de praktijk van design thinking om de best mogelijke resultaten te bereiken. Het concept van design thinking loopt door ons hele proces van softwareontwikkeling, van het conceptualiseren van een idee tot het ontwerpen en ontwikkelen van het product en het begeleiden ervan op de markt. Bij Lizard Global betrekken we elk teamlid bij onze ideologie van mensgericht denken en werken. Ons verkoopteam, marketingteam, producteigenaren en projectmanagers, UI/UX-ontwerpers en ontwikkelaars hechten allemaal veel waarde aan de input van onze eindgebruikers om de best mogelijke innovatieve en duurzame oplossingen te creëren.


Wil je meer weten over hoe we design thinking implementeren bij Lizard Global? Of ben je op zoek naar een digitale partner om je te helpen bij de ontwikkeling van je applicatie, web-app of website? Aarzel niet om ons te bellen of het contactformulier op onze website in te vullen. Volg ons op Facebook, LinkedIn en Instagram om up-to-date te blijven met onze projecten en nieuwe blogs!


Frequently asked questions

English
English
Nederlands

01

How does design thinking work?

By using design thinking, which is an extension of innovation, you may create solutions for end users while keeping an eye on a single problem statement. It involves developing and testing your idea while building it to the highest possible standard and employing a method that ensures everything is perfect.


02

What are the design thinking process' five stages?

Five steps or phases can be used to summarize the design thinking process:

 • Empathize & understand
 • Define & market research
 • Ideate
 • Prototype, or scale down to an MVP
 • Iterative testing

03

What are the benefits of design thinking in custom software development?

 • Create fresh products that satisfy consumer needs and generate income
 • Get to know target audience extensively.
 • Save money, effort, and time.
 • Conquer cognitive fixation.
 • Encourage innovation in the Scrum team and Software Engineers.
An image of markus at the blog page

Hey there, can I help you?

Did you like the blog above, but do you still have some questions about the subject or related topics? No issue! You can easily contact one of our Lizard specialists on these specific topics, and they gladly tell you more about it. This way, you’ll never leave with uncertainties.

MARKUS MONNIKENDAM

Global Commercial Director | markus@lizard.global | +60 18 35 65 702

Similar Articles